SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN 2 NOLU KDV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bilindiği üzere KDV tevkifatı yapmakla yükümlü bulunan vergi sorumluları tarafından tevkif edilen KDV, vergi sorumlularına ait 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda, beyan edilen bu KDV’nin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmekteydi.

Ancak 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununun (29/1) maddesinde yapılan değişiklikle, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Yani artık sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ödenmeden indirilemeyecektir.

Bu düzenlemeye paralel olarak 2 Nolu KDV beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerine ilişkin, 7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 41 ve 46’ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 2 Nolu KDV beyannamesinin, ait olduğu ayı takip eden ayın 21’inci günü sonuna kadar verilmesi; beyan edilen verginin ise beyannamenin verildiği ayın 23’üncü günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 01 Ocak 2024 olarak belirlendiğinden, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren 2 Nolu KDV beyannamelerinin;

1 - Takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar verilmesi,

2 - Tahakkuk eden verginin, beyannamenin verildiği ayın 23’üncü günü akşamına kadar ödenmesi, gerekmekte olup;

3 - Söz konusu vergi ödenmediği sürece, 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamayacaktır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi